تست کم‌رویی ؛ تا چه اندازه خجالتی هستید؟

  • توسط پریا زندی
  • ۲ ماه قبل
  • ۵۶ بازدید
  • ۰
تست کم‌رویی ؛ تا چه اندازه خجالتی هستید؟

در میان همه موجودات انسان از همه کم‌رو‌تر است. این کم‌رویی اگر از حدی بیشتر شود می‌تواند ایجاد مشکل کند. پژوهش‌های دکتر پیلکانیس در دانشگاه استنفورد به دو کم‌رویی شخصی و عمومی اشاره دارد. در کم‌رویی شخصی فرد خودش را چاق، تنبل یا کم‌سواد معرفی می‌کند و در کم‌رویی عمومی شخص خودش را از دید دیگران نگاه می‌کند. شما چقدر کم‌رو هستید؟ اصلا کم‌رویی چیست و چه عواملی باعث کم‌رویی می‌شوند؟

تست کم‌رویی ؛ تا چه اندازه خجالتی هستید؟

کم‌رویی چیست؟

کم‌رویی یک الگوی رفتاری طبیعی است که در برخی شرایط عادی و در برخی مواقع نابجاست. شخص کم‌رو در زمان مواجهه و تعامل با دیگران (خصوصاً افراد غریبه و ناآشنا) و یا قرار گرفتن در موقعیت جدید، احساس ناراحتی، اضطراب و تا حدی ترس می‌کند و در ابراز احساس و یا افکارش با مشکل روبرو می‌شود.

به عبارت دیگر کم‌رویی یعنی انجام ندادن کار یا رفتار درست به دلیل نداشتن مهارت ارتباطی کافی و تفکرات نادرست که ممکن است منجر به رفتاری اشتباه شود.

تست روانشناسی کم‌رویی (سوالات تشریحی)

برای اندازه‌گیری کم‌رویی اجتماعی خود پرسشنامه زیر را تکمیل کنید:

۱) من در جمع به تنهایی آواز نمی‌خوانم.

الف) مخالفم (۱ امتیاز)

ب) تا حدی موافقم (۲ امتیاز)

ج) کاملا موافقم (۳ امتیاز)

۲) اگر کسی مرا در حال کار کردن نگاه کند ناراحت می‌شوم.

الف) مخالفم (۱ امتیاز)

ب) تا حدی موافقم (۲ امتیاز)

ج) کاملا موافقم (۳ امتیاز)

۳) اگر غریبه‌ای در نزدیکی من رفتار مسخره‌ای از خودش نشان دهد عصبی می‌شوم.

الف) مخالفم (۱ امتیاز)

ب) تا حدی موافقم (۲ امتیاز)

ج) کاملا موافقم (۳ امتیاز)

۴) آخرین کاری که موقع خروج از منزل می‌کنم این است که در آینه خود را نگاه می‌کنم.

الف) مخالفم (۱ امتیاز)

ب) تا حدی موافقم (۲ امتیاز)

ج) کاملا موافقم (۳ امتیاز)

۵) اگر من را از میان حاضران در سالن انتخاب کنند، بعید است که روی صحنه بروم.

الف) مخالفم (۱ امتیاز)

ب) تا حدی موافقم (۲ امتیاز)

ج) کاملا موافقم (۳ امتیاز)

تست کم‌رویی ؛ تا چه اندازه خجالتی هستید؟

۶. اگر قبل از دیگران وارد میهمانی دوستان شوم یا از همه زودتر آنجا را ترک کنم ناراحت می‌شوم.

الف) مخالفم (۱ امتیاز)

ب) تا حدی موافقم (۲ امتیاز)

ج) کاملا موافقم (۳ امتیاز)

۷) در جمع دیگران اگر بیش از چند ثانیه در برابر آینه بایستم ناراحت می‌شوم.

الف) مخالفم (۱ امتیاز)

ب) تا حدی موافقم (۲ امتیاز)

ج) کاملا موافقم (۳ امتیاز)

۸) اگر در اتوبوس جای خودم را به کسی بدهم و او با صدای بلند آن را نپذیرد ناراحت می‌شوم.

الف) مخالفم (۱ امتیاز)

ب) تا حدی موافقم (۲ امتیاز)

ج) کاملا موافقم (۳ امتیاز)

تفسیر امتیازات تست کم‌رویی

امتیاز ۱۹ تا ۲۴ :

شما با کم‌رویی اجتماعی شدید روبرو هستید. ممکن است نسبت به آنچه دیگران درباره شما می‌اندیشند بسیار حساس باشید.

امتیاز ۱۲ تا ۱۸ :

شما با کم‌رویی اجتماعی متوسط روبرو هستید. متوجه نظرات دیگران درباره خود هستید، اما نه در آن حد که اعتماد به نفس شما را از بین ببرد.