بایگانی برچسب ها: حسگر

چگونه همه حسگرهای تلفن اندروید خود را خاموش کنیم

تلفن شما شخصی‌ترین دستگاهی است که دارید. تقریباً همیشه با شماست و قادر به شنیدن، دیدن و حس هر کاری است که شما انجام می‌دهید. اما اگر بخواهید قبل از اینکه به یک جلسه حساس بروید، این سنسورها را خاموش کنید چکار باید انجام دهیم؟ حسگرهای تلفن در حالی که اندروید برای غیرفعال کردن ردیابی […]

هر آنچه باید درباره حسگرهای گوشی‌های هوشمند بدانید؛ حسگر دماسنج

گوشی‌های هوشمند دارای حسگرهای مختلفی ازجمله حسگر مجاورت، شتاب‌سنج، ژیروسکوپ، حسگر فشارسنج، حسگر مغناطیس‌سنج، حسگر GPS ، حسگر دماسنج و… هستند که هرکدام وظیفه‌ی خاصی برعهده دارند. آیا تاکنون از خود پرسیده‌اید که چگونه موقعی که حین برقراری تماس گوشی را نزدیک گوش خود می‌گیرید، صفحه‌نمایش آن به‌صورت خودکار خاموش کند یا چگونه با چرخاندن […]

هر آنچه باید درباره حسگرهای گوشی‌های هوشمند بدانید؛ حسگر قدم‌شمار

گوشی‌های هوشمند دارای حسگرهای مختلفی ازجمله حسگر مجاورت، شتاب‌سنج، ژیروسکوپ، حسگر فشارسنج، حسگر مغناطیس‌سنج، حسگر GPS ، حسگر قدم‌شمار و… هستند که هرکدام وظیفه‌ی خاصی برعهده دارند. آیا تاکنون از خود پرسیده‌اید که چگونه موقعی که حین برقراری تماس گوشی را نزدیک گوش خود می‌گیرید، صفحه‌نمایش آن به‌صورت خودکار خاموش کند یا چگونه با چرخاندن […]

هر آنچه باید درباره حسگرهای گوشی‌های هوشمند بدانید؛ حسگر spO2

گوشی‌های هوشمند دارای حسگرهای مختلفی ازجمله حسگر مجاورت، شتاب‌سنج، ژیروسکوپ، حسگر فشارسنج، حسگر مغناطیس‌سنج، حسگر GPS ، حسگر spO2 یا اشباع اکسیژن خون محیطیو… هستند که هرکدام وظیفه‌ی خاصی برعهده دارند. آیا تاکنون از خود پرسیده‌اید که چگونه موقعی که حین برقراری تماس گوشی را نزدیک گوش خود می‌گیرید، صفحه‌نمایش آن به‌صورت خودکار خاموش کند […]

هر آنچه باید درباره حسگرهای گوشی‌های هوشمند بدانید؛ حسگر ضربان قلب

گوشی‌های هوشمند دارای حسگرهای مختلفی ازجمله حسگر مجاورت، شتاب‌سنج، ژیروسکوپ، حسگر فشارسنج، حسگر مغناطیس‌سنج، حسگر GPS ، حسگر ضربان قلب و… هستند که هرکدام وظیفه‌ی خاصی برعهده دارند. آیا تاکنون از خود پرسیده‌اید که چگونه موقعی که حین برقراری تماس گوشی را نزدیک گوش خود می‌گیرید، صفحه‌نمایش آن به‌صورت خودکار خاموش کند یا چگونه با […]

هر آنچه باید درباره حسگرهای گوشی‌های هوشمند بدانید؛ حسگر تشخیص چهره

گوشی‌های هوشمند دارای حسگرهای مختلفی ازجمله حسگر مجاورت، شتاب‌سنج، ژیروسکوپ، حسگر فشارسنج، حسگر مغناطیس‌سنج، حسگر GPS ، حسگرتشخیص چهره و… هستند که هرکدام وظیفه‌ی خاصی برعهده دارند. آیا تاکنون از خود پرسیده‌اید که چگونه موقعی که حین برقراری تماس گوشی را نزدیک گوش خود می‌گیرید، صفحه‌نمایش آن به‌صورت خودکار خاموش کند یا چگونه با چرخاندن […]

هر آنچه باید درباره حسگرهای گوشی‌های هوشمند بدانید؛ حسگر عنبیه

گوشی‌های هوشمند دارای حسگرهای مختلفی ازجمله حسگر مجاورت، شتاب‌سنج، ژیروسکوپ ، حسگر فشارسنج ، حسگر مغناطیس‌سنج، حسگر GPS ، حسگر عنبیه و… هستند که هرکدام وظیفه‌ی خاصی برعهده دارند. آیا تاکنون از خود پرسیده‌اید که چگونه موقعی که حین برقراری تماس گوشی را نزدیک گوش خود می‌گیرید، صفحه‌نمایش آن به‌صورت خودکار خاموش کند یا چگونه […]

هر آنچه باید درباره حسگرهای گوشی‌های هوشمند بدانید؛ حسگر اثر انگشت

گوشی‌های هوشمند دارای حسگرهای مختلفی ازجمله حسگر مجاورت، شتاب‌سنج، ژیروسکوپ ، حسگر فشارسنج ، حسگر مغناطیس‌سنج، حسگر GPS ، حسگر اثر انگشت و… هستند که هرکدام وظیفه‌ی خاصی برعهده دارند. آیا تاکنون از خود پرسیده‌اید که چگونه موقعی که حین برقراری تماس گوشی را نزدیک گوش خود می‌گیرید، صفحه‌نمایش آن به‌صورت خودکار خاموش کند یا […]

هر آنچه باید درباره حسگرهای گوشی‌های هوشمند بدانید؛ حسگر صفحه‌ نمایش لمسی

گوشی‌های هوشمند دارای حسگرهای مختلفی ازجمله حسگر مجاورت، شتاب‌سنج، ژیروسکوپ ، حسگر فشارسنج ، حسگر مغناطیس‌سنج، حسگر GPS ، حسگر صفحه‌ نمایش لمسی و… هستند که هرکدام وظیفه‌ی خاصی برعهده دارند. آیا تاکنون از خود پرسیده‌اید که چگونه موقعی که حین برقراری تماس گوشی را نزدیک گوش خود می‌گیرید، صفحه‌نمایش آن به‌صورت خودکار خاموش کند یا […]

هر آنچه باید درباره حسگرهای گوشی‌های هوشمند بدانید؛ حسگر نورمحیطی

گوشی‌های هوشمند دارای حسگرهای مختلفی ازجمله حسگر مجاورت، شتاب‌سنج، ژیروسکوپ ، حسگر فشارسنج ، حسگر مغناطیس‌سنج، حسگر GPS ، حسگر نورمحیطی و… هستند که هرکدام وظیفه‌ی خاصی برعهده دارند. آیا تاکنون از خود پرسیده‌اید که چگونه موقعی که حین برقراری تماس گوشی را نزدیک گوش خود می‌گیرید، صفحه‌نمایش آن به‌صورت خودکار خاموش کند یا چگونه […]

جدیدترین مطالب